Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Środa, 22 Luty 2017 Imieniny: Marty i Małgorzaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
21.02.2017
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ujęciu wody w Świdnicy w dniu 23.02.2017r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Świdnica. Planowana przerwa wystąpi w godzinach 9.00 – 17.00.


Za utrudnienia przepraszamy.
Zakład Usług Komunalnych  
16.02.2017
 Konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt z terenu gminy Świdnica urodzonych w 2003 roku, wygrało Aldemed Centrum Medyczne z  Zielonej Góry.
 

.

13.02.2017
W Urzędzie Gminy Świdnica pozostawiono okulary korekcyjne.

Właściciel może je odebrać  w sekretariacie Urzędu w godzinach pracy.

10.02.2017
     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXIII sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 17 lutego 2017r. (piątek)
o godz. 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w  Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 25.01.2017r.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
  6.1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
        szkolnego;
  6.2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
        ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
  6.3 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (dot. działalności Hospicjum);
  6.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
  6.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej

Załączniki

1 2 3 4 ...5